English

Bilimsel Çalışmalar

 

Ulusal Yayınları (56 adet)


1. Uğur, D. A., Uzer, F., Candar, Z., Ergin, K., Şensöz, Ö., “Akut Mide-Duodenum Ulkus Delinmeleri (112 Vakanın Analizi)”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 25, (1972).

2. Gürsu, G., Şensöz, Ö., "Infraorbital Rhabdomyosarkoma: Olgu Bildirisi”, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 1, 91-94 (1977).

3. Gürsu, G., Şensöz, Ö., "Yonca Sendromu: Olgu Bildirisi”, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 1, 98-101 (1977).

4. Çelebi, C., Hazarlı, G., Erk, Y., Şensöz, Ö., Keçik, A., Erdoğan, B., “Yanık Sonrası Erken Komplikasyon Nedenleri”, I. Ulusal Yanık Kongresi Dergisi, 83-85 (1979).

5. Sipahioğlu, M., Barutcu, A., Hazarlı, G., Erk, Y., Şensöz, Ö., Keçik, A., Çelebi, C., “Çocuklarda Görülen Agız Çevresi Elektrik Yanıkları”, I. Ulusal Yanık Kongresi Dergisi, 45-47 (1979).

6. Şensöz, Ö., Hazarlı, G., Erk, Y., Keçik, A., Sipahioğlu, M., Çelebi, C., “Total Yüz Yanıklarında Karın Derisinden Alınan Full-Thickness Deri Grefti ile Onarım“, I. Ulusal Yanık Kongresi Dergisi, 87-88 (1979).

7. Sipahioğlu, M., Hazarlı, G., Erk, Y., Şensöz, Ö., Keçik, A., Çelebi, C., “Boyun Yanık Kontraktürleri Ve Tedavisi”, I. Ulusal Yanık Kongresi Dergisi, 89 (1979).

8. Özgentas, E., Erol, O., Erk, Y., Keçik, A., Şensöz, Ö., Gürsu Hazarlı, G., “İki Taraflı Dudak Yarıklarının Tek Evreli Tedavisi ( Yedi Yıllık Dönemdeki Sonuçları )”, Türk Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 1, 127-139 (1980-1981).

9. Şensöz, Ö., Erdoğan, B., Kaya, Y., Koçer, U., “Kliniğimizde Kas-Deri Flebi Uygulamaları“, Ankara Numune Hastanesi Bülteni, 26 , 1 - 12 (1986).

10. Şensöz, Ö., Erdoğan, B., Koçer, U., Kaya, Y., “Nadir Görülen Parotis Metastatik Tümörleri: Olgu Bildirisi”, Ankara Numune Hastanesi Bülteni, 26 , 289 - 291 (1986).

11. Şensöz, Ö. , Erdoğan, B., Kanmaz, B., Koçer U, “Mandibula Kırıklarının Analizi Ve Tedavisinde Tespit Süresinin Kısaltılması”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, 5, 83 - 87 (1987).

12. Erdoğan, B., Şensöz, Ö., Koçer, U., “Submandibular Tükrük Bezi Büyümelerinde Benign Mixed Tümör Oranı”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 4, 1-9 (1987).

13. Şensöz, Ö., Erdoğan, B., Koçer, U., “Konjenital Tortikollis”, Sosyal Sigortalar Kurumu Tıp Bülteni, 5, 79-81 (1987).

14. Şensöz, Ö., Erdoğan, B., Koçer, U., Kaya, Y., “Parotis Tümörü Olgularının Değerlendirilmesi”, Sosyal Sigortalar Kurumu Tıp Bülteni, 5, 73-78 (1987).

15. Şensöz, Ö. , “Vajinal Agenesis Olgularında Mesh Greft Uygulamaları”, Ankara Numune Hastanesi Bülteni, 28, 15-27 (1988).

16. Koçer, U., Şensöz, Ö., Perçin, A., “Abbe - Mc Indoe Tekniği İle Vajinal Agenesis Tedavisinde Mesh Greft Kullanımı”, Journal of Ankara Medical School, 15, 687- 694 (1993).

17. Şensöz, Ö., Koçer, U., Tellioğlu, A. T., Çelebioğlu, S., Mutaf, M., Arifoglu, K., “Kliniğimizde Kraniofasial Cerrahi Uygulamaları”, Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1, 14-19 (1993).

18. Koçer, U., Şensöz, Ö., Perçin, A., “Kliniğimizde Yapılan Mckissock Redüksiyon Mammoplasti Ameliyatlarının Değerlendirilmesi”, Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 33, 29-33 (1993).

19. Şensöz, Ö., Koçer, U., Perçin, A. K., Mutaf, M., Arifoğlu, K., “Palpebral Torbaların Tedavisinde Yeni Yöntem; Septo-Orbito-Periostoplasty”, Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1, 128-132 (1993).

20. Koçer, U., Karamürsel, A., Şensöz, Ö., “Tortikollis Olgularında Orta Hat Rezeksiyon Yöntemiyle Aldığımız Sonuçlar”, Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 1, 210-213 (1993).

21. Koçer, U., Şensöz, Ö., Perçin, A. K., “Mandibula Fraktürlerinde Kompresyonlu Mini-Plak Uygulaması”, Turkish Journal of Medical Reseach, 11, 202-205 (1993).

22. Koçer, U., Yazıcı, A., Arifoğlu, K., Şensöz, Ö., “Dupuytren Kontraktüründe Tedavi Yaklaşımlarımız”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 13, 428-432 (1993).

23. Koçer, U., Tellioğlu, A. T., Şensöz, Ö., “Çocuklarda Mandibula Kırıkları”, Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 33, 17-19 (1993).

24. Koçer, U., Karamürsel, P. A., Şensöz, Ö., “Masseter Kasında Hemanjiom”, Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 33, 20-23 (1993).

25. Çelebioğlu, S., Koçer, U., Baran, C.N., Tellioğlu, A. T., Şensöz, Ö., “Perikondriumlu Ve Perikondriumsuz Kıkırdak Greftinin Kullanımının Karşılaştırılması (Deneysel Çalışma)”, Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 2, 19-22 (1994) .

26. Tellioğlu, A. T., Koçer, U., Çelebioğlu, S., Şensöz, Ö., “Innerveli Depressor-Anguli-Oris Flebi İle Alt Dudak Rekonstrüksiyonu”, Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 2, 41-45 (1994).

27. Koçer, U., Baran, C.N., Tellioğlu, A. T., Şensöz, Ö., Perçin, A., “Superficial Temporal Arter Bazlı Saçlı Ada Flebi İle Kas Rekonstrüksiyonu”, Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 2, 120-123 (1994).

28. Koçer, U., Yazıcı, A., Tellioğlu, A. T., Baran, C.N., Şensöz, Ö., “Oromandibular Defektlerin Onarımında Pektoralis Major Kostomyokutanöz Fleplerin Yeri”, Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 2, 131-135 (1994).

29. Koçer, U., Çelebioğlu, S., Baran, C.N., Yazıcı, A., Şensöz, Ö., Seçkin, S., “Vaskularize Periost Flebi (Deneysel Çalışma)”, Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 35, 73-76 (1995).

30. Baran, C.N., Şensöz, Ö., Çelebioğlu, S., Tellioğlu, A. T., Yazıcı, A., Koçer, U., Yıldız, A.C., “Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi'de Proflaktik Antibiotik Kullanımı, Gerekli mi ? Gereksiz mi ?”, Turkish Journal of Medical Research, 13, 59-65 (1995).

31.Yazıcı, A., Çelebioğlu, S., Baran, C.N., Tellioğlu, A. T., Koçer, U., Şensöz, Ö., “Alt Extremite Rekonstrüksiyonunda Distal Bazlı Fasiokutan Flep”, Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 3, 158-162 (1995).

32. Çelebioğlu, S., Baran, C.N., Tellioğlu, A. T., Koçer, U., Yıldız, A.C., Şensöz, Ö., “Kulak Konka Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Mastoid Flep”, Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 3, 171-175 (1995).

33. Koçer, U., Baran, C.N., Çelebioğlu, S., Tellioğlu, A. T., Şensöz Ö., “ Eminektomi İle Tedavi Edilen TMJ Kronik Subluksasyon Ve Rekürren Dislokasyonlarının Ekografik Muayene İle 7 Yıllık Postoperatif Takibi”, Ankara Numune Hastanesi Bülteni, 35, 105-110 (1995).

34. Çelebioğlu, S., Keser, A., Şensöz, Ö., Yazıcı, A., Tellioğlu, A. T., Koçer, U., “Mandibula Subkondil Fraktürlerinin Açık Redüksiyon Ve İnternal Fiksasyonla Tedavisi”, Turkish Journal of Medical Research, 13, 220-225 (1995).

35. Çelebioğlu, S., Koçer, U., Arifoğlu, K., Baran, C.N., Keser, M., Şensöz, Ö., “Dezartiküle Sol Kol Güdüğünün Vaskularize 9. Kosta Osteomyokutan Fleple Rekonstrüksiyonu (Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 16, 93-96 (1996).

36. Çelebioğlu, S., Tellioğlu, A. T., Baran, C.N., Yazıcı, A., Koçer, U., Şensöz, Ö., “Nazolabial Subkutanöz Doku Flebi ile Total Kolumella Defektinin Tek Evreli Rekonstrüksiyonui”, Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 4, 115-117 (1996).

37. Şensöz, Ö., Koçer, U., Çelebioğlu, S., Tellioğlu, A. T., Baran, C.N., Muttalip, K., “Mandibula Fraktürleri”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 16, 140-144 (1996).

38. Çelebioğlu, S., Koçer, U., Yazıcı, A., Baran, C.N., Şensöz, Ö., “Parsiyel Penis Strangulasyonu ( Olgu Sunumu )”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 16, 403-404 (1996).

39. Koçer, U., Tellioğlu, A. T., Yazıcı, A., Baran, C.N., Perçin, A. K., Çelebioğlu, S., Şensöz, Ö., “Non-Union Mandibula Fraktürlerinin Tedavisinde Vaskularize Kalvarial Flep Kullanımı”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 16, 164 (1996).

40. Çelebioğlu, S., Ünlü, E., Mengi, A., Şensöz, Ö., “Laser In Plastic And Reconstructive Surgery”, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12, 151-156 (1996).

41. Sungur, N., Özdemir, R., Ulusoy, G.M., Akan, M.I., Kılınç, H., Şensöz, Ö., “Evre 3-4 Lenfödemin Cerrahi Tedavisi: Charles Ve Homans Teknikleri”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 12-18 (2001).

42. Seyhan, T., Özdemir, R., Uysal, Ç., Kılınç, H., Şensöz, Ö., “Serbest Olarak Nakledilmiş Doku Kitlesinin Şırınga Yağ Emme “ Syringe Liposuction” Yöntemi İle Küçültülmesi: Olgu Sunumu”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 127-129 (2001).

43. Sungur, N., Akan, M.I., Ulusoy, G.M., Şensöz, Ö., “Alışılmadık Bir Milia Tablosu: Olgu Sunumu”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 201-202 (2001).

44. Özdemir, R., Sungur, N., Alagöz, S., Uysal, Ç., Ünlü, R. E., Şensöz, Ö., “Tenar Neurilemma: Olgu Sunumu”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 10, 138-140 (2002).

45. Özdemir, R., Ortak, T., Baran, C.N., Sungur, N., Ulusoy, M. G., Kılınç, H., Şensöz, Ö., “Areolanın Seboreik Keratosisi Ve 287 Hastanın Geriye Dönük İncelemesi”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 10, 86-89 (2002).

46. Aksoy, E., Ortak, T., Taner, Ö.F., Tekin, F., Şensöz, Ö., “Sırt Bölgesinde Dev Lipom: Olgu Sunumu”, Optimal Tıp Dergisi, 15, 51-53 (2002).

47. Ortak, T., Özdemir, R., Taner, Ö.F., Şensöz, Ö., “Submandibular Calculus: Olgu Sunumu”, Optimal Tıp Dergisi, 15, 90-92 (2002).

48. Ortak, T., Ünlü, R. E., Uraloğlu, M., Şensöz, Ö., “True Hermafroditism: Vaka Takdimi”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 11, 66-69 (2003).

49. Ortak, T., Baran, C.N., Kılınç, H., Özdemir, R., Ünlü, R. E., Şensöz, Ö., “Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahide Görsel Dökümentasyon Standartları”, Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Dergisi, 11, 45-49 (2003).

50. Ortak, T., Özdemir, R., Taner, Ö.F., Ünlü, R. E., Şensöz, Ö., “Bası Yarası Bulunan 476 Hastanın Etyolojik Ve Cerrahi Olarak Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 23, 18-22 (2002).

51. Ortak, T., Kılınç, H., Özdemir, R., Ünlü, R. E., Şensöz, Ö., “Üst Ekstremite Sinir Onarımlarının Retrospektif Analizi: Klinik Çalışma”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23, 185-188 (2003).

52. Ünlü, R. E., Ortak, T., Uysal, A.C., Alagöz, M. S., Orbay, H., Şensöz, Ö., “Tendon Onarımından Sonra Oluşabilecek Yapışıklıkların Slikon Yaprak Sarılarak Önlenmesi: Deneysel Çalışma”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56, 19-24 (2003).

53. Baran, C.N., Ulusoy, M. G., Sungur, N., Koçer, U., Şensöz, Ö., “Orbita Taban Defektlerinin Kulak Konka Kıkırdak Greftiyle Onarımı”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23, 442-449 (2003).

54. Ortak, T., Tüccar, E., Şensöz, Ö., “Carpal Tünel Sendromuna Neden Olabilecek Nadir Bir Kas -Palmaris Profundus: Anatomik Bir Çalışma”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 23, 403-406 (2003).

55. Koç, M.N., Ortak, T., Ünlü, R. E., Orbay, H., Şensöz, Ö., “Skalp'in Multisentrik Bowen Hastalığı: Bir Olgu Sunumu”, Optimal Tıp Dergisi, 17, 124-126 (2004).

56. Orbay, H., Koç M.N., Ortak, T., Ünlü, R. E., Uraloğlu, M., Şensöz, Ö., ”Enfeksiyon ve Dissemine Intravasküler Koagülasyon Sonrası Cilt Defekti: İki Olgu Sunumu”, Optimal Tıp Dergisi, 18, 18-24 (2004).