English

Bilimsel Çalışmalar

 

Yurtiçi Kongre Sunumları (191 adet)


1. Sensöz, Ö., Gürsu G, Erol O, Erk Y, "100 damak yarıklı hastanın değerlendirilmesi", IV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir , 1974.

2. Sensöz, Ö., "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi'de primer dikiş sorunu", V. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1976.

3. Gürsu G, Sensöz, Ö., " Yonca Sendromu", V. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1976.

4. Sensöz, Ö., Gürsu G, "Kliniğimize ait Hemanjioma'lı hastalarda uyguladığımız konservatif tedaviden alınan sonuçlar", V. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1976.

5. Sensöz, Ö., Gürsu G, "Dev Nevüs ( Klinik olguların incelenmesi )", V. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1976.

6. Çelebi C, Gürsu G, Erk Y, Sensöz, Ö., Keçik A, "1974-1977 seneleri arasında kliniğimizde görülen damak ve dudak yarıklı olguların istatistiki olarak değerlendirilmesi", VI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1978.

7. Keçik A, Gürsu G, Erk Y, Balcı S, Sensöz, Ö., "Poland Sendromu (Olgu Sunumu )", VI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1978.

8. Sensöz, Ö., Kaya, Y., Koçer, U., "Myokütanöz Fleplerin Kliniğimizdeki Çeşitli Uygulamaları", IX. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Kongresi, 14, Bursa, 1984.

9. Sensöz, Ö., "Mandibula Kırıklarında Tespit Süresinin Kısaltılması”, Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Programları. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.B.D., 1985-1986.

10. Sensöz, Ö., Erdoğan, B., Kanmaz B., Koçer U, "Mandibula Kırıklarının Analizi ve Tedavi Tespit Sürelerinin Kısaltılması", X. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 98, Çeşme, 1986.

11. Çöllü, B., Sensöz, Ö., Erdogan, B., Koçer, U., "Alt Çene Kırıklarında Plak Uygulaması", X. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 101, Çeşme, 1986.

12. Koçer, U., Sensöz, Ö., Erdoğan, B., "Rinoplasti Ameliyatların Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi", X. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 15, Çeşme, 1986.

13. Erdoğan, B., Sensöz, Ö., Koçer, U., Çelebioğlu, S., "Kliniğimizde Yapılan Mc Kissock Redüksiyon Mammoplasti Ameliyatları", X. Ulusal türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 13, Çeşme, 1986.

14. Sensöz, Ö., “Mandibula Kırıklarında Plak Uygulamaları”, Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Programları. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.B.D., 1986-1987.

15. Sensöz, Ö., “Serbest Konu”, Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Programları. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.B.D., 1987-1988.

16. Sensöz, Ö., “Serbest Konu” Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Programları. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.B.D., 1988-1989.

17. Mutaf, M., Sensöz, Ö., Koçer, U., Üstüner, E.T., "Elektirik Yanıklı Olgularda Orjinal Flep Uygulamaları", XII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1990.

18. Çelebioğlu, S., Koçer, U., Sensöz, Ö., Mutaf, M., Karamürsel, A., "Alt Dudak Ca Olgularında Cerrahi Yaklaşım", XII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1990.

19. Mutaf, M., Sensöz, Ö., Koçer, U., "Alt Dudak Mukozal Sinusleri Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Bilateral Vermilion İlerletme Flepleri ile Onarım", XII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1990.

20. Sensöz, Ö., Mutaf, M., Çelebioğlu, S., Koçer, U., "Alt Ekstremite Avülsiyon Yaralanmaları ve Tedavi Yöntemleri", XII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1990.

21. Sensöz, Ö., Mutaf, M., “Nadir Bir Anomali: Doğmalık Çift Dudak Deformitesi”, XII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1990.

22.Y ıldız, A.C., Koçer, U., Sensöz, Ö., Öztunç, S., “Bazal Cell Karsinoma Tedavisinde Cerrahi Eksizyon ile Radyoterapinin karşılaştırılması”, XII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1990.

23. Çelebioğlu, S., Mutaf, M., Sensöz, Ö., "Topikal Bupivakain Uygulamasının, İnce Kalınlıktaki Cilt Grefti Donör Sahasındaki Ağrının Azaltılmasına Etkisi”, XIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 1991.

24. Üstüner, E.T., Sensöz, Ö., Arifoğlu, K., "Bazal Hücreli Karsinom’da Rezeksiyon", XIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 1991.

25. Mutaf, M., Çelebioğlu, S., Sensöz, Ö., "Genişletilmiş Dokularda Otolog Kıkırdak Grefti Yaşaması ve Büyüme Potansiyeli (Deneysel Çalışma-Ön Rapor)", XIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 1991.

26. Mutaf, M., Çelebioğlu, S., Sensöz, Ö., "Genişletilmiş Dokularda Otolog Yağ Grefti Yaşaması (Deneysel Çalışma-Rapor)", XIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 1991.

27. Mutaf, M., Sensöz, Ö., Çelebioğlu, S., Karamürsel, A., "Burun Rekonstrüksiyonunda Yeni Bir Yaklaşım: Prefabrike Flep Ekspander Yöntemi", XIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 1991.

28. Mutaf, M., Üstüner, E.T., Çelebioğlu, S., Sensöz, Ö., "Türkiye'de Mikrocerrahinin Tarihçesi ve Kliniğimizde Gerçekleştirilen Mikrocerrahi Uygulamaları", XIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 1991.

29. Mutaf, M., Sensöz, Ö., Üstüner, E.T., Çelebioğlu, S., "Flep Tünelizasyonunda İmmadiate Ekspansiyon Uygulaması", XIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 1991.

30. Sensöz, Ö., Mutaf, M., Çelebioğlu, S., Karamürsel, A., " 'Superficial Temporal Fascia' Flebinin Değişik Kullanımları ile İlgili Deneyimlerimiz", XIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 1991.

31. Sensöz, Ö., Üstüner, E.T., Tellioğlu, A.T., Çelebioğlu, S., "Mandibula Kırıkları", XIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 1991.

32. Mutaf, M., Koçer, U., Perçin, A., Tellioğlu, A.T., Sensöz, Ö., "Nadir Bir Patoloji: Masseterik Hemanjiom", XIV. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1992.

33. Koçer, U., Perçin, A., Sensöz, Ö., Çelebioğlu, S., "Normokalsemik Bir Çocukta Brown Tümörü", XIV. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1992.

34. Sensöz, Ö., Koçer, U., Çelebioğlu, S., Perçin, A., Tellioğlu T.A., "Kongenital Musküler Tortikoliste Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı", XIV. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1992.

35. Mutaf, M., Sensöz, Ö., Koçer, U., Arifoğlu, K., Yazıcı, A., "Kliniğimizde Son Bir Yıl İçinde Uygulanan Yeni Bir Blefaroplasti Tekniği", XIV. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Kongresi, Ankara, 1992.

36. Sensöz, Ö., Koçer, U., Çelebioğlu, S., Mutaf, M., Tellioğlu, A.T., "Kliniğimizde İlk Kraniofasiyal Cerrahi Uygulamaları", XIV. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1992.

37. Sensöz, Ö., "Osteofacial Temporoparietal Flebin Orbita Cerrahisinde Değişik Kullanımları", Orbita Simpozyumu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Plastik ve Rekonstr. Cerrahi ABD, Adana, 1992.

38. Tellioğlu A.T, Koçer, U., Çelebioğlu, S., Sensöz, Ö., "İnerve Depresör Anguli Oris Flebi ile Alt Dudak Defektlerinin Onarımı", XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.

39. Tellioğlu, A.T., Koçer, U., Çelebioğlu, S., Sensöz, Ö., "Superfisial Temporal Arter Bazlı Serbest Osteo-Fascial Flep ile Baş Parmak Rekonstrüksiyonu", XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.

40. Koçer, U., Baran, C.N, Çelebioğlu, S., Tellioğlu, A.T., Sensöz, Ö., "Eminektomi Yapılmış Kronik Subluksasyonlu ve Tekrarlayan Dislokasyonlu Temporomandibuler Eklemlerde Ekografik 7 Yıllık Takip ve Sonuçları", XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.

41. Sensöz, Ö., Koçer U., Arifoğlu K., Yazıcı, A., "Büyük ve Tekrarlayan Abdominal Hernilerin Onarımında Yeni Bir Yaklaşım", XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.

42. Koçer, U., Yazıcı, A., Tellioğlu, A.T., Sensöz, Ö., Mutaf, M., "M. Pektoralis Major ve Kosta Osteomyocutaneous Fleple Mandibula Rekonstrüksiyonu", XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, , İstanbul, 1993.

43. Öztunç, S., Sensöz, Ö., Koçer, U., Çelebioğlu, S., Üstüner, T., "Nazal Tip Rekonstrüksiyonu: Bir Olgu Sunumu", XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.

44. Koçer, U., Tellioğlu, A.T., Baran, C.N., Sensöz, Ö., "Superfisial Temporal Arter Bazlı Saçlı Ada Flebi ile Kaş Rekonstrüksiyonu", XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.

45. Çelebioğlu, S., Koçer, U., Arifoğlu, K., Keser, A.M., Sensöz, Ö., "Mandibula Fraktüründe Uygulanan Tedavilerin TME Üzerine Etkileri", XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.

46. Çelebioğlu, S., Koçer, U., Baran, C.N., Tellioğlu, A.T., Arifoğlu, K., Sensöz, Ö., "Perikondriumlu ve Perikondriumsuz Kıkırdak Greftleri. (Deneysel çalışma)", XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.

47. Perçin, A., Koçer, U., Sensöz, Ö., Keser, A.M., Çelebioğlu, S., "Vaka Sunusu: Çocukta Minör Tükrük Bezinde Acinic Cell Tümör", XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.

48. Tellioğlu, A.T., Koçer, U., Sensöz, Ö., "Unilateral Subkütanöz Nasolabial Flep ile Columella Rekonstrüksiyonu", XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.

49. Koçer, U., Çelebioğlu, S., Tellioğlu, A.T., Baran, C.N., Perçin, A., Sensöz, Ö., “Vaskülarize Periost Flebi”, XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1993.

50. Sensöz, Ö., "Maksillofasial Cerrahi", Ankara Numune Hastanesi, 1993-1994.

51. Sensöz, Ö., Çelebioğlu, S., Koçer, U., Keser, A.M., Ortak, T., "Plastik Cerrahide Antiseptik Solusyonların Yeri", XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.

52. Sensöz, Ö., Keser, A.M., Koçer, U., Çelebioğlu, S., "Mandibula Subkondil Kırıklarında Yaklaşımarımız", XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.

53. Sensöz, Ö., Baran, C.N., Çelebioğlu, S., Koçer, U., "Plastik Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Gerekli mi? Gereksiz mi?", XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.
 
54.Çelebioğlu, S., Arifoğlu, K., Sensöz, Ö., Koçer, U., Tellioğlu, A.T., "Elektrik Yanığına Bağlı Sol Kol Dezartikülasyonunu Yapılan Bir Olgumuzda Güdük Rekonstrüksiyonu", XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.

55. Sensöz, Ö., Arifoğlu, K., Koçer, U., Çelebioğlu, S., Yazıcı, A., Tellioğlu, A.T., "Büyük ve Tekrarlayan Abdominal Hernilerde Yeni Bir Yaklaşımla Onarım", XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.

56. Sensöz, Ö., Çelebioğlu, S., Baran, C.N., “Deepitelize Üretral İlerletme Flebi ile Tek Saensta Distal Hipospadias Onarımı”, XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.

57. Çelebioğlu, S., Sensöz, Ö., Tellioğlu, A.T., Baran, C.N., Koçer, U., “Parsiyel Penis Strangulasyonu” XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.

58. Çelebioğlu, S., Sensöz, Ö., Tellioğlu, A.T., Baran, C.N., Koçer, U., “Kulak Konka Defektlerinde Mastoid Flep ile Rekonstrüksiyon”, XVI. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 1994.

59. Sensöz, Ö., "Makromasti ve Meme Küçültme Ameliyatları", Meme Simpozyumu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.B.D., Adana, 1994.

60.Sensöz, Ö., Koçer, U., Çelebioğlu, S., Tezcan, A., “Mc Kissock Yöntemi: Uzun Pediküllü Flepler”, Meme Simpozyumu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.B.D., Adana, 1994.

61. Perçin, A., Koçer, U., Çelebioğlu, S., Sensöz, Ö., “ Double Opposing TAB Flebi ile Nipple Areola Rekonstruksiyonu” Meme Simpozyumu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.B.D., Adana, 1994.

62. Tellioğlu, A.T., Çelebioğlu, S., Mutaf, M., Yazıcı, A., Keser, M., Koçer, U., Sensöz, Ö., “Serbest Doku Transferlerinde 5 Yıllık Klinik Deneyimimiz”, I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 1995.

63. Baran, C.N., Çelebioğlu, S., Tellioğlu, A.T., Ünlü, R.E., Koçer, U., Sensöz, Ö., “Fibula Serbest Flebi ile Mandibula Tümör Rezeksiyon Defektlerinin Onarımı", XVII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 1995.

64. Ortak, T., Tellioğlu, A.T., Çelebioğlu, S., Keser, A.M., Yazıcı A., Sensöz, Ö., "Üst Ekstremite Sinir Onarımlarımız", XVII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 1995.
 
65. Ortak, T., Çelebioğlu, S., Koçer, U., Tellioğlu, A.T., Keser, A.M., Sensöz, Ö., “Kliniğimizde Bası Yaraları Olgularda Flep Uygulamalarımız", XVII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 1995.

66. Çelebioğlu, S., Keser, A., Sensöz, Ö., Koçer, U., "İlginç Bir Maksillofasial Yaralanma", XVII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 1995.

67. Perçin, A.K., Mengi, A.S., Çelebioğlu, S., Arifoğlu, K., Bilen, B.T., Sensöz, Ö., "Burun Alt-Uç Tam Kat Defektlerinde Lining İçin Mukoza Flep Kullanımı", XVII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 1995.

68. Çelebioğlu, S., Sensöz, Ö., Ortak, T., Baran, C.N., Perçin, A.K,, Koçer, U.,"Silikon Sheet ile Sarılmış Tendon Onarımları: Deneysel", XVII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 1995.

69. Çelebioğlu, S., Baran, C.N., Perçin, A.K., Tellioğlu, A.T., Koçer, U., Sensöz, Ö., "Tavşanlarda Yağ Greftlerinin Abzorbsiyonlarına Fibröz Kapsülün Etkilerinin Araştırlması", XVII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 1995.

70. Perçin, A.K., Ünlü, R.E., Çelebioğlu, S., Koçer, U., Baran, C.N., Sensöz, Ö., "Erişkinde Pilomatriksoma: Vaka Sunusu", XVII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 1995.

71. Baran, C.N., Çelebioğlu, S., Ünlü, R.E., Koçer, U., Sensöz, Ö., "Ambulatuar Hastalarda Bası Yarası Tedavisinde Tanjansiyel Split Gluteus Maximus Kas Flebinin Kullanımı", XVII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 1995.

72. Tellioğlu, A.T., Sensöz, Ö., Mengi, A.S., Koçer, U., “TME Ankilozlarında Uygulanan Osteotomilerde Yeni Bir Ekartör", XVII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs, 1995.

73. Arifoğlu, K., Bilen, B.T., Çelebioğlu, S., Akan, İ.M., Sensöz, Ö., Akyüz, M., "İskiyal Bası Yarası Mevcut Olan Paraplejik Hastalarda Sensitize Gracilis Myo-kutanöz Fleple Onarım", XVIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, 1996.

74. Arifoğlu, K., Çelebioğlu, S., Keser, A.M., Mengi, A.S., Koçer, U., Sensöz, Ö., "Tanzer Yöntemi Kullanarak Yapmış Olduğumuz Kulak Rekonstrüksiyonu", XVIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, 1996.

75. Mengi, A.S., Çelebioğlu, S., Ünlü, R.E., Koçer, U., Sensöz, Ö., Akan, İ.M., "Boyun Bölgesinde Yapılan Disseksiyonlar Sonrası Oluşan Yapışıklığın Önlenmesinde Silikon Sheet Kullanımı", XVIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Bursa, 1996.

76. Tellioğlu, A.T., Ünlü, R.E., Mengi, A.S., Baran, C.N., Çelebioğlu, S., Ortak, T., Koçer, U., Sensöz, Ö., "Dorsal Turn Over Adipofasiyal Flep", XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.

77. Ortak, T., Sensöz, Ö., Tellioğlu, A.T., Baran, C.N., Akan, İ.M., Bilen, B.T., Koçer, U., "Prefabrike Periost Fleplerinde Ostoojenik Kapasitenin Araştırılması", XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.

78.T ellioğlu, A.T., Keser, A.M., Sensöz, Ö., Çelebioğlu, S., Koçer, U., "Arch-Bar ve Vida Kombinasyonu ile Maksillomandibular Fiksasyon", XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.

79. Keser, A.M., Sensöz, Ö., Çelebioğlu, S., Tellioğlu, A.T., Ünlü, R.E., Ortak, T., Sungur, N., "Kliniğimizde Çocuk Mandibula Kırıkları İçin Plak-Vida ile Tespit Uygulamalarımız", XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.

80. Seyhan, T., Aköz, T., Erdoğan, B., Sensöz, Ö., "Plastik Cerrahide Fotoğrafik Standardizasyon", XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.

81. Sensöz, Ö., Baran, C.N., Çelebioğlu, S., Koçer, U., Tellioğlu, A., "Distal Hipospadias Olgularıın Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Advancement of Distally De-epithelialised Urethrocutaneous Flap", TPRS Kış Sempozyumu, Bursa, Uludağ, 1998.

82. Mengi, A.S., Baran, C.N., Sensöz, Ö., "Büyük ve Tekrarlayan Abdominal Hernilerin Onarımında Yeni Bir Yaklaşım", IV. Estetik ve Plastik Cerrahi Kongresi, Gazi Üniv., Ankara, 1998.

83. Civelek, B., Seyhan, T., Sensöz, Ö., Koçer, U., Baran, C.N., "Kliniğimizdeki Brow-lift Uygulamalarımız", Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kış Sempozyumu, Kartalkaya, 1999.

84. Ortak, T., Ulusoy, M.G., Bilen, B.T., Sensöz, Ö., "TME Ankilozlarında Kondilektomi ile Birlikte Silikon Uygulamalarımız", XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.

85. Baran, C.N., Sensöz, Ö., Baran, N.K., "Burun Düzeltme Ameliyatlarında Geç Komplikasyonlar ve Bunları Düzeltme Yolları", XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.

86. Baran, C.N., Baran, N.K., Sensöz, Ö., "Hipospadias Onarımının Estetik ve Fonksiyonel Başarılı Yöntemi: ASOPA", XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.

87. Baran, C.N., Kılınç, H., Sensöz, Ö., Baran, N.K., "Uygun Distal Hipospadiaslarda Modifiye Magpi Tekniği: T İnsizyonu", XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.

88. Seyhan, T., Kılınç, H., Sensöz, Ö., "Tessier no. 30 Cleft: Olgu bildirimi", XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.

89. Bilen, B.T., Sungur, N., Kılınç, H., Akan, İ.M., Sensöz, Ö., "Otojen Dokularla Total Kulak Rekonstrüksiyonu", XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.

90. Özdemir, R., Akan, İ.M., Kılınç, H., Sensöz, Ö., "Kavernöz Mandibular Hemangiom", XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.

91. Kılınç, H., Sensöz, Ö., Ünlü, R.E., "Kısmi Kalınlıktaki Deri Grefti Donör Alan Tedavisinde Kapalı, Açık, Yarı Açık Tekniklerinin Karşılaştırılması", XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.

92. Sungur, N., Akan, İ.M., Ünlü, R.E., Baran, C.N., "Kliniğimizdeki Parotis Bezi Tümörlerinin ve Parotis Loju Kitlelerinin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi", XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 1999.

93. Baran, N.K., Baran, C.N., "Hipospadias Kendi Yöntemim", İnterplast-Türkiye, Konferans Dizisi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Adana, 2000.

94. Baran, C.N., Sensöz, Ö., Özdemir, R., Ulusoy, G., Ortak, T., "Distal Hipospadiaslarda Modifiye MAGPI Tekniği: T İnsizyonu", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

95. Özdemir, R., Sensöz, Ö., Ulusoy, G., Kılınç, H., Ortak, T., Baran, C.N., "Yüzeyel Temporal Arter Ada Fleplerinin Değişik Varyasyonlarda Kullanımı", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

96. Sungur, N., Özdemir, R., Ulusoy, G., Kılınç, H., Ortak, T., Sensöz, Ö., Baran, C. N., "Önkol Distal Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Lokal Turnover Adipofasial Fleplerin Kullanılması", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

97. Kılınç, H., Sungur, N., Özdemir, R., Alagöz, Ş., Uysal, A.Ç., Ulusoy, G., Ortak, T., Baran, C.N., Sensöz, Ö., "Kliniğimizdeki El ve Parmak Tümörlerinin Histopatolojik Değerlendirmesi", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

98. Ulusoy, G., Alagöz, Ş., Kılınç, H., Sensöz, Ö., Özdemir, R., Uysal, A.Ç., Baran, C. N., "Epinöral Sinir Onarımında Sütür Sayısının Onarım Üzerine Etkileri", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

99. Aköz, T., Kargı, Ş., Erdoğan, B., Sensöz, Ö., "Çift Pediküllü Kompozit Groin Flebi ile Falloplasti", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

100. Sungur, N., Ulusoy, G., Özdemir, R., Kılınç, H., Alagöz, Ş., Sensöz, Ö., "Brachioradialis Kasının İnfiltratif İntramuskuler Lipomu", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

101. Sungur, N., Akan, M., Ulusoy, G., Özdemir, R., Alagöz, Ş., Sensöz, Ö., "Milianın Alışılmadık Bir Klinik Tablosu", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

102. Sungur, N., Özdemir, R., Ulusoy, G., Kılınç, H., Alagöz, Ş., Uysal, A.Ç., Sensöz, Ö., "Hiperkalsemi ile Birlikte Seyreden Yanık Zemininde Gelişmiş Dev Squamous Cell Carcinoma", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

103. Sungur, N. , Ulusoy, G., Özdemir, R., Kılınç, H., Uysal, A.Ç., Sensöz, Ö., "İnfantil Digital Fibromatozis: Alışılmadık Bir Lokalizasyon", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

104. Özdemir, R., Sungur, N., Ulusoy, G., Kılınç, H., Alagöz, Ş., Uysal, A.Ç., Sensöz, Ö., "Areolanın Seboreik Keratozisi ve 287 Hastanın Retrospektif İncelemesi", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

105. Özdemir, R., Ulusoy, G., Sungur, N., Kılınç, H., Ortak, T., Alagöz, Ş., Uysal, A.Ç., Sensöz, Ö., "Şiringa Yağ Emme Yöntemi ile Serbest Aktarılan Doku Kitlesinin Küçültülmesi", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

106. Kılınç, H., Özdemir, R., Ulusoy, G., Sungur, N., Alagöz, Ş., Uysal, A.Ç., Sensöz, Ö., "Doğumsal Ektopik Tırnak", XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, 2000.

107. Ünlü, R.E., Uraloğlu, M., Özdemir, R., Sensöz, Ö., "Nasoetmoid Fraktür Geçirmiş Hastalarda Nasolakrimal Sistemin Geç Değerlendirilmesi ve Dakriyosistomi", XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. İstanbul, 2001.

108. Türkbilen, B., Gürlek, A., Fariz, A., Alaybeyoğlu, N., Çelik, H., Aydoğan, H., Ersöz, A., Demir, C.Y., Sensöz, Ö., "Total Kulak Rekonstruksiyonu", XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. İstanbul, 2001.

109. Ünlü, R.E., Kılınç, H., Özdemir, R., Sensöz, Ö., "Ekstremitelerde Ters Akımlı Adipofasial Turnover Flep Uygulamalarımız", XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. İstanbul, 2001.

110. Uysal, A.Ç., Sungur, N., Tekin, F., Ünlü, R.E., Sensöz, Ö., "Maksillofasyal Kırıkların Epidemiyolojisi ve Tedavileri Üzerine Retrospektif Bir Çalışma", XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. İstanbul, 2001.

111. Özdemir, R., Alagöz, Ş., Uysal, A.Ç., Sensöz, Ö., "Tenar Neurilemma: Olgu Sunumu", XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. İstanbul, 2001.

112. Özdemir, R., Kılınç, H., Ünlü, R.E., Uysal, A.Ç., Sensöz, Ö., Baran, C.N., "Yüzün Asıcı Bağlarının Anatomohistolojik Çalışması ve Face Lift Cerrahisinde Kullanılabilirliğini: Asıcı Bağ Korreksiyonu - SMAS Plikasyonu", XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. İstanbul, 2001.

113. Uysal, A.Ç., Sensöz, Ö., “Metakarpal Kemik ve İnterosseous Kasların Vasküler Anatomisi”, VIII. Türk El ve Üst Extremite Cerrahi Kongresi, 186-191, Adana, 2002.

114. Alagöz, M.Ş., Ünlü, R.E., Sensöz, Ö., “Crush Elin Geç Dönem Evreleri Rekonstrüksiyonu: Prefabrike Kemik Flebi”, VIII. Türk El ve Üst Extremite Cerrahi Kongresi, 76-80, Adana, 2002.

115. Uysal, A.Ç., Alagöz, M.Ş., Ünlü, R.E., Sensöz, Ö., “Berber Hastalığı: Interdigital Pilonidal Sinus Vaka Sunumu”, VIII. Türk El ve Üst Extremite Cerrahi Kongresi, 76-80, Adana, 2002.

116. Alagöz, M.Ş., Uysal, A.Ç., Tüccar, E., Sensöz, Ö., Orbay, H., Ünlü, R.E., “Digastric Kasın Vaskuler Anatomisi”, XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 21, Ankara, 2002.

117. Alagöz, M.Ş., Uysal, A.Ç., Tüccar, E., Sensöz, Ö., Tekin, F., “Sternocleidomastoid Kasın Split Vaskuler Anatomisi”, XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 22, Ankara, 2002.

118. Balcı, S., Kulaçoğlu, S., Sensöz, Ö., Vargel, İ., Erk, Y., Önder, S., Akarsu, N., “Akraba Evliliğinden Olan Üç Juvenil Hyalen Fibromatosis Vakasında Klinik Histopatolojik Moleküler ve Rekonstrüktif Cerrahi Yaklaşımlar”, XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 22, Ankara, 2002.

119. Uysal, A.Ç., Alagöz, M.Ş., Tüccar, E., Sensöz, Ö., “Abductor Digiti Minimi and Flexor Digiti Minimi Brevis Kaslarının Vaskuler Anatomisi”, XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27, Ankara, 2002.

120. Uysal, A.Ç., Alagöz, M.Ş, Tüccar, E., Sensöz, Ö., “Metacarpal Kemik ve İnterosseous Kasların Vaskuler Anatomisi”, XXIV. National Congress of Turkish Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Society, 27, Ankara, 2002.

121. Alagöz, M.Ş., Uysal, A.Ç., Tüccar, E., Sensöz, Ö., Kerem, M., “Tendon Graft Donor Alanlarının Morfolojik Değerlendirilmesi: Palmaris Longus, Plantaris, Tensor Fascia Lata”, XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 28, Ankara, 2002.

122. Alagöz, M.Ş., Uysal, A.Ç., Tüccar, E., Sensöz, Ö., Kerem, M., “Dupuytren Kontraktürünün Cerrahi Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 28, Ankara, 2002.

123. Sensöz, Ö., Uysal, A.Ç., Orbay, H., Ünlü, R.E., Ortak, T., “Plastik ve Reconstruktif Cerrahide Preoperative Yıkanma: Prospektif Çalışma”, XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 34, Ankara, 2002.

124. Alagöz, M.S., Uysal, A.C., Kerem, M., Ortak, T., Unlu, E., Sensöz, Ö., “Parmak Tip Amputasyonlarında Homodijital Ada Flebi ile Onarım“ XXV.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 8, Samsun, 2003.

125. Uysal, A.C., Alagöz, M.S., Orbay, H., Sensöz, Ö., Ortak, T., Unlu, E., “Split Thickness Deri Grefti (STSG) Donor Saha Pansumanında Yeni Bir Yöntem: Oksijene Rejenere Selüloz(Surgisel)“ XXV.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 29, Samsun, 2003.

126. Unlu, E., Tekin, F., Aksoy, E., Ortak, T., Sensöz, Ö., “Damak Yarıkları ve Fistüllerin Epidemiyolojisi“ XXV.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 33, Samsun, 2003.

127. Alagöz, M.S., Uysal, A.C., Sensöz, Ö., Kerem, M., Ortak, T., Unlu, E., “Kemik Grefti Yaşayabilirliğini Arttırmada Bir Yöntem: Prefabrike Kemik Flebi“ XXV.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 39, Samsun, 2003.

128. Ortak, T., Uraloglu, M., Alagöz, M.S., Uysal, A.C., Sensöz, Ö., Unlu, E.,“Perforator Arter Bazlı Defatting: Vaka Sunumu“ XXV.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 53, Samsun, 2003.

129. Ortak, T., Tekin, F., Alagöz, M.S., Uysal, A.C., Sensöz, Ö., Unlu, E., “Replantasyon Sonrasında 1. Webde Meydana Gelen Kontraktürün Adipofasial Flep ile Onarımı“ XXV.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 68, Samsun, 2003.

130. Ortak, T., Uysal, A.C., Alagöz, M.S., Orbay, H., Sensöz, Ö., Unlu, E., “Topuk Defektlerinde Rekonstrüktif Tedavi Yaklaşımları“ XXV.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 73, Samsun, 2003.

131. Alagöz, M.S., Uysal, A.C., Sensöz, Ö., Tuccar, E., Erdogan, C.,Sabuncuoglu, B.T., Unlu, E., Ortak, T., “Kulak Amputasyon Tedavisinde Yeni Bir Yöntem“ XXV.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Asistan Yarısma Bildirisi 6, Samsun, 2003.

132. Alagöz, M.S., Uysal, A.C., Sensöz, Ö., Unlu, E., Ortak, T.,“Mandibula Fraktürlerinin Kemik Grefti Kullanılarak Tedavisi“ XXV.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Asistan Yarısma Bildirisi 12, Samsun, 2003.

133. Ortak,T., Özdemir, R., Ulusoy, M.G., Tiftikçioğlu, Y.Ö., Karaaslan, Ö., Koçer, U., Sensöz, Ö., “Diabetik ve Non Diabetik Hastaların Topuk Defektlerinin Proksimal Bazlı Abduktor Hallucis Kas Flebi ile Rekonstrüksiyonu”, XXV.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Asistan Yarısma Bildirisi 12, Samsun, 2003.

134. Sensöz, Ö.,“ Periorbital Estetik Cerrahi (Moderatör), Septo-Orbitoperiostoplasti (Konuşmacı)“ Estetik Plastik Cerrahi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2004.

135. Kerem, M. , Ünlü, R.E., Ortak, T., Orbay, H., Koç, M.N., Sensöz, Ö., “ Yüz Bölgesi Doku Defektlerinde Vaskülarize Asellüler Dermal Matriks Ada Flebi kullanımı” XXVI.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2004.

136. Uysal, A.Ç., Alagöz, M.Ş., Sensöz, Ö., Tüccar, E., Erdoğan, C., Sabuncuoğlu, B.T., Ortak, T., Ünlü, R.E., “ Yeni Bir Pedikül Oluşturulabilmesi İçin Kas Dokusunun Prefabrikasyonu” XXVI.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2004.

137. Ortak, T., Tekin, F., Aksoy, E., Ünlü, R.E., Uysal, Ç., Sensöz, Ö., “ Kimura Hastalığı : Olgu Sunumu” XXVI.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2004.

138. Ünlü, R.E., Aksoy, E., Ortak, T., Yılmaz, A.D., Sensöz, Ö., “ Tam Kat Burun Defektlerinde Yeni Bir Yaklaşım : Karşı Taraf Burun Kanadından Hazırlanan Mukokartilajinöz Flep” XXVI.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2004.

139. Uysal A.C, Alagöz M.S, Tüccar E, Sensöz Ö, “Karpal kemiklerin kanlanmasi: Anatomik çalisma“ IX. Türk El ve Üst Ekstermite Cerrahi Kongresi , Bodrum, 2004.

140. Ünlü R.E, Uraloglu M, Uysal A.C, Sensöz Ö, “Ekstensör digitorum kommunis, ekstansör digiti minimi ve ekstensör karpi ulnarisin izole paralizi: Posterior interosseous sinir paralizinin bir varyasyonu“ IX. Türk El ve Üst Ekstermite Cerrahi Kongresi , Bodrum, 2004.

141. Uraloğlu, M., Ortak, T., Orbay, H., Kerem, M., Sensöz, Ö., “ Sternal Defektlerin Pektoralis Majör Kas Flebi İle Onarımı” XXVII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 2005.

142. Ünlü, R.E., Tekin, F., Kerem, M., Aksoy, E., Uraloğlu, M., Ortak, T., Sensöz, Ö., “ Konjenital Penis Torsiyonu” XXVII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 2005.

143. Ünlü, R.E., Tekin, F., Ünlü, E.A., Erdoğan, N., Uraloğlu, M., Ortak, T. , Aksoy, E., Sensöz, Ö., “ Fasiyal Kemiklerin Değerlendirilmesinda EBCT’nin Kullanımı” XXVII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 2005.

144. Orbay, H., Ünlü, R.E., Koç, M.N., Altun, S., Arpacı, E., Sensöz, Ö., “ Üretrokutan İlerletme Tekniği İle Hipospadias Onarımı Sonrasında Görülen ve Prepusium Dolaşımını Bozan Ciddi Prepusium Ödemi” XXVII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 2005.

145. Ortak, T., Tekin, F., Orbay, H., Aksoy, E., Uraloğlu, M., Ünlü, R.E., Sensöz, Ö., “ Windblown Hand: Vaka Sunumu” XXVII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 2005.

146. Ortak, T., Kerem, M., Yılmaz, A.D., İnözü, E., Sensöz, Ö., “ Proteus Sendromunun Alışılmamış Bir İlk Prezentasyonu: Tırnak Batması” XXVII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 2005.

147. Orbay, H., Kerem, M., Ünlü, R.E., Alhan, B., Cömert, A., Tüccar, E., Sensöz, Ö., “ Maksiller Arter: Anatomik Landmarkları ve Mandibula Subkondil ile İlişkileri ” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

148. Koç, M.N., Ünlü, R.E., Yılmaz, A.D., Arpacı, E., Sensöz, Ö., “ Alt Dudaktan Tümör Rezeksiyonu Sonrası Yeni Bir Onarım Şekli” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

149. Ünlü, R.E., Koç, M.N., Altun, S., Kerem, M., Sensöz, Ö., “ Tenar Bölge Schwannomları: Vaka Sunumu” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

150. Ünlü, R.E., Yılmaz A.D., Orbay, H., Can, B., Tekdemir, İ., Sensöz, Ö., “ Silikon Protezler Etrafında Gelişen Fibrotik Kapsül Kalınlığına Enfeksiyon ve Rifampisinin Etkileri” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

151. Alagöz, M.Ş., Uysal, A.C., İşgören, S., Erdoğan, C., İşken, T., Şen, C., Tüccar, E., Sabuncuoğlu, T., Sensöz, Ö., “ Kulak Amputasyon Tedavisinde yeni Bir Yöntem” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

152. Kerem, M., Ünlü, R.E., Arpacı, E., Orbay, H., Sensöz, Ö., “ Asellüler Dermal Matriks Greftlerinin Osteojenik Kapasitesinin Değerlendirilmesi” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

153. Kılınç, H., Bilen, B.T., Ulusoy, G., Sensöz, Ö., “ Epinöral Sinir Onarımında Dikiş Sayısının Rejenerasyona Etkisi: Klinik Çalışma” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

154. Orbay, H., Kerem, M., Ünlü, R.E., Aydın, N., Esmer, A.F., Cömert, A., Tüccar, E., Sensöz, Ö., “ Plantar Kasların Vasküler Anatomisi” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

155. Orbay, H., Kerem, M., Ünlü, R.E., Özdemir, A., Esmer, A.F., Tüccar, E., Sensöz, Ö., “ Ayağın Ağırlık Taşıyan Üç Bölgesinin İnervasyonu” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

156. Tekin, F., Alagöz, M.Ş., Aksoy, E., Uraloğlu, M., Yılmaz, A.D., Beşaltı, Ö., Cömert, A., Can, B., Sensöz, Ö., “ Uç-Yan Sinir Onarımının Etkinliği ve Uç-Uca Onarım ve Sinir Greftiyle Onarım İle Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

157. Ünlü, R.E., Kerem, M., Orbay, H., Arpacı, E., Sensöz, Ö., “ Süper-İnce Cilt Fleplerinin Vaskülaritesinin Delay Fenomeni Kullanılarak Arttırılması” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

158. Yılmaz, A.D., Ünlü, R.E., Orbay, H., Sensöz, Ö., “ Velofarengeal Portu Tıkayan Dev Pleomorfik Adenoma: Olgu Sunumu” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

159. Ünlü, R.E., Yılmaz, A.D., İnözü, E., Kerem, M., Sensöz, Ö., “ Aynı Başparmakta Görülen De Quarvaın ve Tetik Parmak Olgusu: Vaka Sunumu” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

160. Orbay, H., Ünlü, R.E., Kerem, M., Aydın, N., Sensöz, Ö., “ Yeni Bir Turnike Aleti ile Klinik Deneyimlerimiz” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

161. Ünlü, R.E., Ünlü, E.A., Orbay, H., Aydın, N., Sensöz, Ö., “ Ezici El Yaralanmaları” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

162. Ünlü, R.E., Orbay, H., Uysal, A.Ç., Alagöz, M.Ş., Kılınç, H., Ortak, T., Sensöz, Ö., “ Dev Baş Boyun Tümörleri” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

163. Altun, S., Ünlü, R.E., Ayyıldız, G., Sensöz, Ö., “ Leishmania Skarı Zemininde Gelişen Bazal Hücreli Karsinom” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

164. Orbay, H., Ünlü, R.E., Ayyıldız, G., Sensöz, Ö., “ Tagliocozzi Tekniği ile Burun Onarımı Yapılan Bir Hastada Uzun Süreli Burun Deliklerinin Tıkanıklığının Alt Solunum Yollarına Etkisi” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

165. Ünlü, R.E., Koç, M.N., Orbay, H., İnözü, E., Sensöz, Ö., “ Atipik İki Adet Xeroderma Pigmentosum Vakası” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

166. Orbay, H., Ünlü, R.E., Kerem, M., Sensöz, Ö., “ Split Thickness Deri Grefti Donör Sahasına Pansuman Açılmadan Önce Lidokain Uygulaması” XXVIII.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2006.

167. Yılmaz, A.D, Özdemir A., Koç, M.N., Ayyildiz, G., Ünlü, R.E., Sensöz, Ö., “Karpal Tünel Sendromu Ön Tanili Hastada Tekrarlayan Flap Kayiplarinda Malign Fibröz Histiyositom: Olgu Sunumu” XXIX.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Eskişehir, 2007.

168. Koç, M.N.,Yilmaz, A.D, Altun,S., Ünlü,R.E., Sensöz, Ö., “ Atravmatik Tendon Tutma Yöntemi” XXIX.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 2007.

169. Koç, M.N., Yilmaz, A.D, Aydin, N., Inözü, E.,Ünlü,R.E., Alhan, B., Sensöz, Ö., “Immunokonponent Hastada Mandibula ve Maksillada Invaziv Kandida Enfeksiyonu: Olgu Sunumu” XXIX.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 2007.

170. Altun,S., Yilmaz, A.D, Koç, M.N., Ünlü,R.E., Sensöz, Ö., “ Yenidoganda Yaygin Cilt Nekrozlariyla Seyreden Metiltetrahidrofolat Redüktaz Enzim Eksikligi: Olgu Sunumu” XXIX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 2007.

171. Koç, M.N., Yılmaz, A.D, Aydın, N., Özdemir, A., Arpacı, E., Sensöz, Ö., “Alt Dudak Kanseri ile Kronik Myeloid Lösemi Birlikteliği” XXIX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 2007.

172. Altun, S., Yılmaz, A.D., Ünlü, R.E., Arpaci, E., Alhan, A., Sensöz, Ö., “ HIV (-) Genç Hastada Kaposi Sarkomu : Olgu Sunumu” XXIX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 2007.

173. Yılmaz, A.D., Orbay, H., Ünlü, R.E., Alhan, B., Sensöz, Ö., “Tekrarlayan Granüler Hücreli Schwannoma: Nasil Tedavi Etmeli” XXIX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 2007.

174. Altun, S., Inözü, E., Koç, M.N., Yilmaz, A.D., Orbay, H., Özdemir, A., Sensöz, Ö., “Nadir Bir Alt Dudak Tümörü : Schwannoma: Vaka Sunumu” XXIX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 2007.

175. Ünlü, R.E., Altun, S., Inözü, E., Koç, M.N., Yilmaz, A.D., Sensöz, Ö., “Intermuskuler Lipoma : Olgu Sunumu” XXIX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir, 2007.

176. Uraloğlu, M., Inözü, E., Tekin, F., Sensöz, Ö., “Mikrovasküler Anostomozda Sutur Tekniğinin Süreye Etkisi” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

177. Uraloğlu, M., Altun, S., Burhanoğlu (Yılmaz), A. D., Sensöz, Ö., “FUE (Folikuler Unit Extraction) Yöntemi ile Saç Ekimi Sonrası Görülen Donör Saha Nekrozu: Olgu Sunumu” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

178. Burhanoğlu (Yılmaz), A. D., Ayyıldız, G., Sensöz, Ö., “Liposuction Sonrası Gelişen Akut Pankreatit: Olgu Sunumu” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

179. Yılmaz, A. D., Sensöz, Ö., Koç, M.N., Ayyıldız, G., “Silikonlu Bası Giysisinin Yanığa Bağlı Hipertrofik Skar ve Keloid Oluşumunun Engellenmesine Etkisi” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

180. Yılmaz, A. D., Ayyıldız, G., Sensöz, Ö., “Hipoallerjenik Elastik Cerrahi Flasterler ile Oluşan Cilt İrritasyonu” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

181. Yılmaz, A. D., Ayyıldız, G., Altun, S., Sensöz, Ö., “Ulnar Ven ve Arterden Kaynaklanan Hemanjiom: Olgu Sunumu” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

182. Inözü, E., Sensöz, Ö., Burhanoğlu (Yılmaz), A. D., “Alt Göz Kapağı Defektlerinin, Üst Göz Kapağından Planlanan Muskulokutanöz Fleple Rekonstrüksiyonu: Yeni Bir Yaklaşım” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

183. Burhanoğlu (Yılmaz), A. D., Köse, A., Koç, M.N., Alhan, B., Karabulut, İ., Can, B., Balkancı, D., Sensöz, Ö., Ayyıldız, G., “Periferik Sinir Onarımında Siyanoakrilat Glue ve Mikrosütür Uygulamasının Histomorfometrik ve Tensinometrik Yöntemlerle Karşılaştırılması” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

184. Sensöz, Ö., Burhanoğlu (Yılmaz), A. D., Koç, M.N., Aydın, N., Alhan, B., “İki Aşamalı Pediküllü Kutanöz Flep Uygulamalarında Erken Delay Fenomeni: Klinik Uygulamalarımız” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

185. Burhanoğlu (Yılmaz), A. D., Koç, M.N., Aydın, N., Inözü, E., Sensöz, Ö., “Fonksiyonel Kayba Neden Olan Ciddi Yanık Kontraktürlerine Klinik Yaklaşımlarımız” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

186. Uraloğlu, M., Aydın, N., Alagöz, Ş., Burhanoğlu (Yılmaz), A. D., Saraç, N., Sensöz, Ö., “Crush- Avulsiyon Tipi Yaralanmalarında Endotel Hasarının Fluorescein Kullanılarak Objektif olarak Belirlenmesi” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

187. Altun, S., Ünlü, R.E., Inözü, E., Arpacı, E., Sensöz, Ö., “Yaygın Tutulumlu Bilateral Gluteal Hidradenitis Suppurativa: Olgu Sunumu” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

188. Altun, S., Burhanoğlu (Yılmaz), A. D., Uraloğlu, M., Sensöz, Ö., “Giant Liposarkom: Farklı Bir Kifoz Nedeni ( Vaka Sunumu)” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

189. Koç, M.N., Alhan, B., Aydın, N., Inözü, E., Burhanoğlu (Yılmaz), A. D., Uraloğlu, M., Sensöz, Ö., “Xeroderma Pigmentosum: 11 Vakada Klinik Deneyimlerimiz” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

190. Arpacı, E., Altun, S., Alhan, B., Sensöz, Ö., “Maksillofasial Operasyonlarda Gözlerin Korunmasına Yönelik Gözlük Uygulaması” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

191. Uraloğlu, M., Özdemir, A., Tekin, F., İnözü, E., Sensöz, Ö., “ Nadir Bir Konjenital Tırnak Anomalisi: Olgu Sunumu” XXX. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.